Saturday, October 13, 2007

Gammæl røkkel i Halden.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det noen som ØNSKER bråk, støy og leven. Det er selvsagt en politiker. Da er det rart at man hyller Gårærn for å påpeke at om man flyr mye, så går verden til Helvete. Rart med denne fredsprisen gett, EU, EEC, EF har aldri fått den, selvom det har vært lite kriging i Europa etter at EU, EEC, EF kom til. Men da hadde vel bondæne gått av skaftet?

Dagen bringer undertegnede til Halden. Festningen. Huth.

Godt den ikke ligger i Sarpsborg, for da hadde vel det gamle røklæ vært revet.

Halvparten yrkesaktiv Sveitser (og der er det ikke så mange som har vondt i ryggen) kjøper årskort på toget. Sveits tok sats da Norge lot jernbanen forfalle. Og ikke nok med det, SSB (jernbanen i Sveits) de tjener penger på eiendommene sine. DE HAR VEL VEDLIKHOLDT DISSE OGSÅ !!! SKRIIIIIIIKKKK!!!! VEDLIKEHOLD !!!!!!

Ja du husker vel de gamle svarte NSB uniformene. Nå har NSB fått flotte nye uniformer. Så nå er det bare skinner, ledninger som ikke ryker, dobbeltspor der det bor folk og lokførere de mangler. Godt vi har bønder som driver med noe viktig her i landet gett! Det er så viktig at vi jager vekk fattige landbrukere fra den tredje verden og suppsidierer de norske stakkarne med nærnmere 30 milliarder på år. Omtrent hele oljeoverskuddet!

Roger Larsen

Krangel og oppklaring:

Den gangen stilte stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (FrP) dette spørsmålet til Bjørnøy:

- Har Statsråden gjort noe arbeid rundt Al Gores film for å sikre at den ikke har faglige feil eller subjektive overdrivelser?

Miljøvernministeren valget å ikke svare på spørsmålet, men kommenterte isteden:

- Det er en tankevekkende og interessant film, som jeg håper vil sette verdens klimautfordringer ytterligere på dagsorden, og bidra til at elever i videregående skole også får økt kunnskap om klimatrusselen.

De ni feilene

Den britiske dommeren mente imidlertid at det var snakk om en politisk film, og her er de ni feilene han påpekte spesielt:

1) Gore hevder at en stigning av havnivået på opp til sju meter vil bli resultatet av en smelting av enten Vest-Antarktis eller Grønland ”i nær fremtid”.

Dommeren sier dette er uttrykkelig alarmistisk, og en del av Gores "wake-up call". Han sier seg enig i at dersom isen på Grønland smelter, vil det kunne slippe fri denne mengden vann – men i et tidsperspektiv på årtusener.

– Armageddon-scenariet har forutser, når han antyder at en stigning av havnivået på sju meter kan skje i nær framtid, er ikke på linje med det vitenskapelige konsensus, sier dommeren.

2) Filmen hevder at de lavtliggende, bebodde laguneøyene i Stillehavet er i ferd med å bli oversvømt på grunn av menneskeskapt global oppvarming.

Dommeren sier at det ikke finnes noe bevis for at det er skjedd noen evakuering så langt.

3) Dokumentaren forteller at global oppvarming kan føre til at havets transportbånd stopper opp. Med dette menes Den termohaline sirkulasjon, prosessen som fører Golfstrømmen over Nord-Atlanteren til Nord-Europa.

Dommeren siterte Det internasjonale klimapanelet (IPCC) på at det er svært usannsynlig at havets transportbånd ville stoppe opp i fremtiden, selv om havstrømmen kan bli redusert noe.

4) Gore påstår at to grafer, en som viser utviklingen av CO2-innholdet i atmosfæren, og en som viser temperaturutviklingen over 650 000 år, passer nøyaktig sammen.

Dommeren sier at selv om det er vitenskapelig enighet om at det er en forbindelse, etablerer ikke de to grafene det Gore hevder at de gjør.

5) Gore påstår at smeltingen av snø på fjellet Kilimanjaro i Øst-Afrika direkte skyldes global oppvarming.

Dommeren sier at forskere ikke har slått fast at tilbaketrekningen av snø på Kilimanjaro først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming.

6) Filmen sier at uttørkingen av Lake Chad er et godt eksempel på en katastrofal følge av global oppvarming.

Dommeren sier at det ikke finnes nok dokumentasjon, og at oppfatningen så langt er at dette sannsynligvis har andre årsaker, som befolkningsøkning, overbeiting eller regional klimavariasjon.

7) Gore gir global oppvarming skylden for orkanen Katrina og de påfølgende katastrofale ødeleggelsene i New Orleans.

Dommeren sier det ikke finnes nok dokumentasjon til å kunne si dette.

8) Gore siterer en vitenskapelig studie og hevder at den er den første til å vise at isbjørner var funnet druknet på grunn av at de måtte svømme store avstander, opp til 100 kilometer, for å finne isen.

Dommeren sier at den eneste vitenskapelige studien som noen av partene foran ham var i stand til å finne, er en som indikerer at fire isbjørner nylig ble funnet druknet på grunn av en storm. Det betyr ikke at det ikke vil forekomme drukningsrelaterte dødsfall i framtida dersom pakkisen fortsetter å trekke seg tilbake, men det understøtter ganske enkelt ikke Gores konklusjon, sier dommeren.

9) Gore sier at korallrev over hele verden blekes på grunn av global oppvarming og andre faktorer.

Dommeren siterer IPCC igjen, og sier seg enig i at dersom gjennomsnittstemperaturen stiger med 1-3 grader, vil blekingen øke og flere koraller dø. Han legger imidlertid vekt på at det var vanskelig å skille virkningen av presset på korallene på grunn av klimaendringer fra andre årsaker, som overfiske og forurensning.

Aksepterte fire hovedpunkter

Samtidig som det ble påpekt mange feil, fremhevet dommeren også fire hovedpunkter i filmen som han mente var riktige og understøttet av det vitenskapelige konsensus.

Her dreier det seg om hypotesen om at dagens klimaendringer hovedsakelig er forårsaket av menneskeskapte utslipp av CO2, metan og lystgass.

De tre andre hovedpunktene som dommeren aksepterte, var at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger og sannsynligvis vil fortsette med det, at klimaendringer vil forårsake store skader dersom vi ikke gjør noe med dem, og at det er fullt mulig for styresmakter og individer å redusere virkningene av klimaendringer.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates