Thursday, October 18, 2007

Rygge trosset motkreftene

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal vi få ny ferge. Frekkstad er jo egentlig en del av Sarp?

Roger Larsen.

PS : FORUNDRET?

Av Tor-Erling Thømt Ruudog Gaute Zakariassen
Publisert i dag 06:14
- Noe av det som er problemet, er at ledningsnettet vårt noen steder er opptil 150 år gammelt, forteller Per Henriksen i stiftelsen Rent Norsk Vann.

- En stor del av rørene er lagt i åren etter krigen, og man har brukt ulike materialer. Det gjør at man har en meget stor lekkasjeprosent, både i vann- og avløpsrør.

Men det er ikke bare alderen på rørene som er problemet. Mange steder er gamle vannrør gravd ned rett ved siden av kloakkrør.

Når rørene ruster og sprekker, kan det lett komme bakterier og parasitter i drikkevannet.

- Den verste konsekvensen er at du blir syk og får diaré, blødninger, oppkast eller - enda verre - en parasittinfeksjon, slik vi så i Bergen i 2004, sier Henriksen.

Han anslår at opptil 50 prosent av det norske vannforsyningsnettet har lekkasjer.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates