Monday, December 31, 2007

Kulturaksen

Vyrde Lesar.


I Sarpsborg er noen på jazzkulturfarta igjen. Kan ikke noen GI denne gjengen, med AAserød og kompani, Glengerne og Matfolket med Maja og Østfoldkokker i spissen, Festiviteten gratis. Det hadde blitt noe til Kulturakse det. Gleng, Biblioteket og Festiviteten. Når kommunen kan gi bettongAPkameratene sine billig tomt etter billig tomt (og samtidig kalle seg samfunnsaktører!!?) så må de da kunne hoste opp noen kroner til kulturen her i byen. Det er en dårlig ide å betale sine politiske venner dyrt for Matstova!! Rundt Matstova skal det selvsagt bli en grønn Senterpartipark, en MILJØPARK! Et pustehull. Et eksempel til etterfølgelse! Ikke sant SP? Det skal vel ikke bygges spekkulantglassbettonghus her?

Bettongskard putter Glenghuset inn i stiftelsen Kulturaksen, Borregaard kjøper Festiviteten og gjør det samme (hvorfor Borregaard har denne sykelige sponsorinteressen for fotball, en idrett på vei mot det store slagsmålet - se til Europa!! - er uforståelig. Sørlie! Ta en prat med Aasebø er du snill! Gikk OrklaHagen på fotballkamp eller teater da han var her i byen?) og man bygger ut biblioteket der det ligger. Disse tre byggene er hver for seg signalbygg, og da vil vi få en Kulturportal i Sarpsborg. Ja, det lå enda et fint bygg i dette området. Sorenskrivergaarden. Den var det Arbeiderpartiet som fikk revet. De har holdt på lenge nå, med hærværket. Hvem som bygde bettongblokk på tomta og bør ha dårlig samvittighet for det, vet jeg ikke, SA har ikke råd til å digitalisere de gamle utgavene sine, så det er vanskelig å finne ut av. Men ikke umulig.

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates