Sunday, April 27, 2008

Point de Hoc

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg får vi håpe at aksjonistene ikke er blandt de som kjører inn i skolegårder.

Siden debatten om 17maiflagg ser ut til å romme redsel for nye tanker og flagg, er det kanskje betimelig å stille spørsmålet om Stalins røde faner bør bæres i vår første mai feiring.

Mange mener sikkert at de røde faner er våre, arbeidsklassens faner, men er de det? OG om de er det, bør de da fortsatt være det? Stalins og sosialistenes folkemord er godt kjent (men godt skjult i norske historiebøker, gamle AKPere vil helst holde historien om folkemordene tåket) blandt historieintriserte.

De som klatret opp her, slåss for friheten. Fra den andre enden av Europa, kom Stalins tropper. de som senket Jernteppet i 46.:-)roger
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates