Monday, July 28, 2008

Jeg BREKKer meg.

Vyrde Lesar.

I SarpsborgHandel og bistand. Siv Jensen uttalte i går at bistand ikke virker og at fattige land ønsker frihandel fremfor bistand.

- "Dette er en bløff", sier bistand og miljøminister Solheim.

Bistand virker, og utviklingsland vil både ha handel og bistand. Hvilke land er det hun snakker om? Alle jeg møter i hele Afrika vil ha begge deler, forteller Solheim, som understreker at det ikke finnes tollmurer mellom Norge og de 50 fattigste landene i verden. Grunnen til at varene deres ikke når ut i norske butikker, skyldes andre handelshindringer, for eksempel at de ikke tilfredsstiller miljø- eller veterinærkrav.

- Det disse landene trenger, er bistand for å i det hele tatt kunne handle, sier Solheim.

Og da sier jeg :

og heller ikke fra MUL (som bønner ofte snakker om) og det er fordi den RødGrønne regjeringa gjerne vil vise at de er for å handle med de aller fattigste, men det rare er : Alt merkelig har man vistnok kunnet bruke uhjelpsPÆNG på, men EN ting er tilfeldigvis bondeglemt : De har ikke giddet å bruke uhjelpsPÆNG på oppgradering og profesjonalisering av “slakterinæringen” i MUL-landa, for da kunne det jo tenkes at kvaltet og hygiene ble god nok for norske forhold!!

Kvalmende dobbeltmoral til å BREKKe seg av.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates