Sunday, September 18, 2011

40000 unge "i trygdesystemet", Jeg gratulerer de rødgrønne med suksessen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi lite utdanningsinstitusjoner. Men vi har lekeland på Grålumleira.

Norsk ungdom tjener lite på å velge utdanning, om de ikke drar utenlands etter utdanninga da, men da må man ha gode karaterer, man skal kjempe om jobber med folk fra u-land og andre med gode karakterer. I Norge fullfører kunn 57% på yrkesfaglig utdanning, og det er nå snart 40 000 - FØRTI TUSEN under trevde som er "i trygdesystemet". Vi tar av oss hatten og takker de rødgrønne for at de satser på trygding og tidligpensjonering og ikke på ungdom og sånn. Men stoda er lys enkelte steder. Kvalsund kommune i Finnmark har et opplæringsfond. I et brev til Brønnøysundregistrene opplyser kommunen at stiftelsen har en kapital som må sies å gi lite opplæring for pengene. Kapitalen består av et bankinnskud på 683,83 kroner. Det opplyses videre at det ikke er foretatt utbetalinger fra fondet i 2010.

Da er det bra at denne fraflyttingskommunen er stapp full av trygdede og en og annen innvandrer.

Jeg er frøktelig glad i naturen rundt der jeg bor.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates