Thursday, September 29, 2011

STASI og farlig oppførsel.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har som kjent STASI vært, derfor har jeg sendt denne :

Til : ssc@jd.dep.no

Hei.

Jeg vil gjerne ha tilgang til STASI-arkivet.


Roger Larsen
Nye Tindlundvei 80
1718 Greåker

Blomster kastet fra en veranda, farlige greier.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates