Wednesday, October 05, 2011

Æljær på Tindlund og straff for å gi følk ærbe.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har han Morten blitt rana igjen, midt på dagen. Men heldigvis var det en som så det og følte etter ranræne. Rektig gjort. Man påstår forøvrig i Sarpsborg kommune at viltnemda følger etter de tre æljæne her nede på Tindlund, men han derre viltnemda ser vi lite til gett. Ligger nok i buskasset. "I utgangspunktet er ikke elgen farlig, men det er klart at det kan skape farlige situasjoner dersom den blir skremt og plutselig farer til og løper ned folk og biler, sier Rosten." Avliv.

Ti utlendinger uten arbeidstillatelse fikk jobb på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Nå venter en kjempebot for sykehuset.


Tenk æ. Straffe folk fordi de gir folk arbeid! PELL DERE OVER PÅ TRYGD Æ GETT!!

Og Shayk Mohammad Al-Yaqoubi oppfordret syrisk opposisjon til revolusjon fra moskeen. Og vi synes vel at det er sånn litt OK ihvertfall, men hva om han hadde gjort det fra en moske i Oslo. Oppfordret til revolusjon, mener jeg, mot den norske staten. Ville vi da ha syntest at det var litt OK ihvertfall?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates