Tuesday, May 08, 2007

Noen trenger ferie.

Vyrde Lesar.

I mener Lederen i denne avisa at siden Sarpinger kjører til Fredrikstad og derfor vil betale bompenger når denne ekstraskatten på Sentrale Strøk kommer, så betaler vi for Fredrikstadveiene OG DERFOR MÅ VI INNFØRE BOMPENGER HER I SARPSBORG OGSÅ !! Merkelig argumentasjon.

Lederen vil allerhelst nekte Sarpinger å kjøre over E6-brua i Sannesund da den vistnok ikke er beregnet på lokaltrafikk, merkelig argumentasjon (skal vi bruke Gamle Kongevei om vi skal til Soli da ?). Og hva med de som kjører inn til Oslo da, de er jo med på å betale for vegløsninger i Oslo.

Noen trenger ferie ! Og de har ikke fått med seg at det er frigjøringsdagen i dag. 8. mai.

Roger LarsenEkstraskatten - bompengeskatten - er en skam for Norge og en ekstraskatt på sentrale strøk.

At Sarpinger skal betale bompenger fordi de gjør det i Fredrikstad er en merkelig måte å se verden på. Det er bompenger herfra til Ålesund snart. At Lederen muligens vet at den RødGrønne regjering ikke er intrisert i sikre veier, er interessant, men som vi vet er det Stortinget som i årevis var (og er) ansvarlig for de veidrap som skjedde her på det sentrale Østland.

Med vitende og vilje valgte de bruer og tuneller i distriktene etter "min tur nå" prinsippet, mens de lukket øynene for drapsmaskinen som gikk gjennom Østfold.

Statestikken viste at så og så mange ville bli drept i Østfold hvert år, men de lot som ingenting.

De som har slekt som ble kvestet/drept, eller som selv ble merket/kvestet i denne perioden, bør samles, skaffe seg en advokat og reise massesøksmål mot Staten. Sikre veier på Østlandet (og på den andre siden av fjorden), ble systenmatisk og villet valgt vekk for milliardprosjekter der det knapt nok var trafikk.

At den RødGrønne regjering bruker en og en halv milliard - 1500 millioner - på eksportstøtte til Jarlsbergost mens Vestfoldveien kalle "galskapens vei", bør gjøre flere enn meg kvalm.

Den totale ansvarsfraskrivelse ser vi på skiltene langs E6. "Trafikksikkerhet ditt ansvar" står det på store plakater langs hovedinnfartsåren til Norge. Det burde ha stått "Trafikksikkerhet OGSÅ ditt ansvar", men slik tenker ikke Staten. Det er ditt ansvar om en bil kommer over på den gale siden av veien ?!

Bompenger er ekstraskatt på de sentrale strøk, VI VIL BRUKE VEISKATTEN, BENSINSKATTEN og alle andre bilskatter på veiinfrastruktur. Ikke på Jarlsbergost !!

På viamichelin (en karttjeneste) kan man krysse av for veier uten bompengeskatt. Skal man til Finnmark går veien via Sverige ...

At E6 ikke skal brukes til lokaltrafikk er så dumt at det nærmer seg en Stutumparodi. Konsentrer dere heller om Trailertrafikken i boligstrøka i Sarpsborg (og kjør til Soli via Gamle Kongevei).

Makan ....

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates