Friday, May 04, 2007

Merkelige greier fra APsine tillitsvalgte.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg går ordføreren mot gratis parkering med begrunnelsen : da kan vi ikke bygge parkeringshus ! Merkelig, om bizznizzmennene på Sandtørje trenger flere parkeringsplasser for å slåss mot Svinesund og Østfoldhallæne, så bygger de det, eller så taper de i konkurransen. Og hans kammerat, APolfører i frekstad innfører bompengering rundt byen. Bil, vei og bensinavgifter skal som kjent å til distriktene for å betale for urasjonellt drevne kommuner, småbruk og sau som slåmaskiner. Ja og veier da, der det omtrent ikke bor folk.

Denne lyktestolpen har loggi her i årevis. Den er nok ikke privvat.Og bøndenes ost, jarlebergosten (som tar unna giftige fettberg med animalsk fett) koster oss ettusenfemhundremillioner (enogenhalvmilliard) i året Å EKSPORTERE !!!!! TILTREDES !! Tenk på alle veiene, skolene, kulturhusene, idrettsplassene .... som kunne vedlikeholdes for den summen da dere. Men vi prioriteter annerledes, bønder foran sikre veier, foran oppgraderte skoler, foran barneidrett og så HAR VI JO BOMPENGER TIL VEIENE DA og nå skal vi innføre grønnebompenger også !!

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates