Friday, September 07, 2007

Vi råtner på rot.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg nærmer valget seg, og det er snart stortingsvalg.

"Det norske jernbanenettet råtner på rot. Det er utslitt takket være utilstrekkelige bevilgninger til fornyelse" (Aftenposten).

Norske bruer blir vedlikeholdt så dårlig at de må skiftes ut lenge før beregnet. (SA).

Vi har 230 km motorvei, Sverige og Danmark har ca 2000 og ingen bompenger.

Vi har et xtremt dyrt landbruk som tar alle pengene vi trenger til vedlikehold.

NANO


søppel

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates