Thursday, November 08, 2007

Monopolblekke.

Vyrde Lesar.

I Moss er det to aviser. I Halden er det to aviser. I Fredrikstad er det to aviser.
I Sarpsborg er det en monopolavis. Monopolavis er det rette navn, da avisa etter brutale, kapitalistiske prinsipper, kjøpte opp en brysom konkurrent og la den ned.
Har denne monopolstilling innvirking på den politiske debatt i Sarpsborg?

En avis skal også være den kollektive hukommelse. Men foreløpig sitter SA på gjerdet og teller sine subsidierte kroner. Tenker de mer på profitt enn den fellesskapsfølelsen de forfekter? Det er beregnet at norske aviser mottat ca 1,3 milliarder i indirekte subsidier da de slipper moms. Legg til 700 millioner i annen støtte, så er de en suppsidienæring. Skal "aviser" som slipper moms konkurrere med ukeblader?

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates