Wednesday, October 14, 2015

Ny negativ rekord.

Vyrde Lesar.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.
Og på den absolutte bunn : Sarpsborg kommune ..... styrt av Arbeiderpartiet i 102 år (statistikkene inkluderer sykdom, industripolitikk, skoler og det meste annet). Nordmenn generellt forstår ikke/vet ikke hvor ille det står til i Østfold og Sarpsborg spesielt. Valgdeltagelse på ca 50%, enkelte valgområder ca 30% .. politikerne plukkes ikke ut til verv etter dyktighet i Sarpsborg Arbeiderparti, men etter kjønn!!! Politikken har stagnert ...

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, sier Britt Tunby i NAV Østfold.

Nå har vi nemlig flest med nedsatt arbeidsevne også.
Ved utgangen av årets sommer var det i Sarpsborg registrert 2.968 personer med nedsatt arbeidsevne. Det utgjorde 8,8 prosent av befolkningen i kommunen. Andelen var større enn i hele landet samlet, da 6,2 prosent av Norges befolkning hadde nedsatt arbeidsevne, viser tall fra NAV.

Stor forskjell.

Og det er relativt store forskjeller når det gjelder hvor stor
andel av befolkningen som er registrert med nedsatt arbeidsevne og som mottar arbeidsavklaringspenger, om man ser på landets fylker. Mens Rogaland er det fylket hvor lavest andel av befolkningen er registrert med nedsatt arbeidsevne, finner man flest registrerte i Østfold. Ved utgangen av juni var det 7,9 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år i Østfold registrert med nedsatt arbeidsevne. I Rogaland var tallet 4,5 prosent, og det skiller altså hele 3,4 prosentpoeng forskjell mellom de to fylkene.

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, men sånn har det dessverre vært over lang tid. Vi er det fylket i landet med flest uføretrygdede, vi er blant de fylkene som har flest sykmeldte og folk på AAP arbeidsavklaringspenger), sier kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby til Byavisa.

Nye krav.

Den vanligste diagnosen blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger er ifølge NAV psykiske lidelser. Ved utgangen av juni hadde 41 prosent en psykisk lidelse, og blant disse hadde omtrent halvparten angst- og depressive lidelser, en fjerdedel lettere psykiske lidelser og en fjerdedel andre psykiske lidelser. Innen diagnosegruppen «Andre psykiske lidelser» er stoffmisbruk, hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), bipolarlidelse og personlighetsforstyrrelse diagnosene som flest har.

– Er østfoldinger mer syke enn andre i landet, Britt Tunby?

– Ut fra sykefraværsstatistikken ser det sånn ut, vi er blant de to-tre fylkene med høyest sykefravær, og vi har ingen grunn til å betvile at sykmeldingene er korrekte.
NAV setter i disse dager større fokus på oppfølging av sykmeldte, kravet til arbeidsrelatert aktivitet skjerpes. I motsetning til for 10-15 år siden, da man ble henvist til å være hjemme inntil man var helt frisk, er nå arbeidsplassen i mange tilfeller viktig for å bli fortere frisk eller opprettholde helsen. Arbeid er bra for helsen, heter det nå. Av og til er 100 prosent sykmelding nødvendig og riktig, men langt fra så ofte som det praktiseres i dag, sier Tunby.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates