Tuesday, April 24, 2007

En gintånnhikk takk ...

Vyrde Lesar.

I skal de utvalgte få (ikke bærmen (og nå prekær jæ ente om børærmen)) nyde sin gintånikk og spennende øl under idrettsarrangementer. De rike som kan betale VIP-plass, sponsorer medbragt viktige personer (politikere ?) og andre hibrowers skal, i motsetning til valgkveg, massen, stakkarene og folket, få nyde sin pjholter, langt vekk fra det offentlige aasyn. Hmmm .....

Roger Larsen,

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates