Friday, April 06, 2007

Meklere og mekletull.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg lå ikke denne akkurat lett tilgjengelig. Men det gjorde skrytebrosjyrene i farger.

Meglere :
De opplyser IKKE om radonfare.
De opplyser ikke om rasfare.
De opplyser ikke om byggeplaner i området.
De opplyser ikke om veibygging i området.
De opplyser ikke om flomsoner.
De opplyser ikke om støysoner.

Næææh !!! Så rart æ. De opplyser derimot at Kurland Skole har basebasseng !!


Her står det FFK ! HerreJesus for en verden. I blomster, utenfor rådhuset i frekksta...

Roger Larsen.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates