Thursday, April 12, 2007

Smelteverkgjengen.

Vyrde lesar.

I er dette helt vanlig (men baræ på kjærringarbeidsplasser, det finnes da grenser) og ekstravakter sendes ut på SMS. Da han man taket på følk !!

Smeltearbeidernes feriehjem på Nøtsund, Nordre Karlsøy er ingenting verdt sier grunneierne og vil rive de gamle historiske byggene, xtremfortette og bygge luxuxpalasser i STRANDSONEN. Det kan da umulig være lovlig å bygge i Strandsonen ? (på den annen side så er jo dette Sarpaborg og ikke Fredrikstad).

Når gamle festetomtkontrakter går ut, da kan den som har bortfestet tomten ta over, men om Smeltearbeiderne river sine gamle hytter, som de har lov til, da er det selvsagt ikke lov å bygge nye, det er ikke lov å bygge i Strandsonen i det hele tatt. Det viser en sak i Fredrikstad der en sleip tomtebortfester ville ta over ei hytte. Hytteieren rev og foreløpig har Fredrikstad kommune - som vel er en miljøkommune, og tenker på annet enn extremfortetting og eplehagerasering - nektet luxusnybygg i strandsonen.

Kommunen sier : "Kommunen har et nasjonalt ansvar for å ivareta natur- og miljøverdier i strandsonen. Private interesser bør derfor vike. Hovedfokus bør være allmennhetens behov for områder til rekreasjon og friluftsliv i en tid da det stadig blir mer knapphet på slike arealer", så spekkulanter med forttetingsplaner og båtplasserutvidelse til brølende kæbbinkrusere, skal selvsagt ikke slippe til i Strandsonen i Sarpsborg heller.Men de har muligens snakket "uformellt" med noen i Rådhuset ? Det kan men nemlig ikke vite noe sikkert om lenger, om man følger formelle retningslinjer er oppe i Rådhuset, sånn som Arbeiderpartiet har stillt seg er det umulig å vite om noen har snakket med noen og hvem vet, kanskje noen har vært på båttur denne gangen? Og dette beviser det jeg har sagt lenge : SKYGG UNNA ALT PÅ FESTET TOMT !!!

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates