Friday, August 17, 2007

Krangelen har begynt.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har krangelen begynt og det ser ut til at ordførerkandidaten til de RødGrønne mener det er en kommunal oppgave å bygge stadion.

Det er sykdom i familien så det tankene er litt andre steder enn i bloggen.

Roger Larsen.

PS : Norge bruker mer på utdannelse enn de fleste land i verden, men ligger dårlig an på rankingene. Dette skyldes selvsagt Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Senterpartiet hater alt som ligger sentralt og Arbeiderpartiet hater enere (unntatt når de går på ski).

PSS : Nå har vi rike, hvite ariere sikret oss at ingen slemme skal få eie arvesølvet vårt, fossene. Da snur vi oss rundt og drar til Afrika, der skal vi bore etter Afrikas sorte gull, olje. For i Afrika bor det nesten ikke rike, hvite ariere, bare svarte gutter (som vi også kaller krydderene våre : Black Boy).

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates