Saturday, February 23, 2008

Feigepolitikere.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg finnes fortsatt årntlie følk.

Sålenge vi kun har feigepolitikere som ikke vil fjerne noenting, vil vi få høyere og høyere og høyere skatter. At det kalles bompenger, avgifter, boligskatt, moms …. er et fett.

Man må huske på at AFP, flyktninger, rimlige medisiner, hobbybønder med saua i ulvehiet, skrene reinsdyr (etter at man fikk suppsidier pr hue har vekta gått ned og antallet opp og vidda ødelegges), generøse trygdeordninger (ventelønn, ungdom på uføretrygd …), venna til Jens (i forskjellige statlige uhjelpsorganisasjoner etc..) osv… koster pæng.

Og så lenge det kun er FRP som vil bruke oljepenga på landets innbyggere, vil skatten øke og øke og øke …

Misforstå meg rett, jeg unner alle gode veier! sier noen i SA.

Alle? Det er feil tenkt, først får man bygge trafikksikre veier og skikkelige kollektivtransport der det bor folk (tenk på Hurtigruta, den går som om vi fortsatt befant oss i 1954), så får man se om det er noe igjen til de som bor “Der ingen skulle tru, at nokon kunne bu”. Og det er akkurat dette som er politikk, å prioritere felleskapets midler på en rasjonell og fornuftig måte. (Og ikke etter vtseprinsippet : min tur nå) ….

Men ungdommen forlater “Der ingen skulle tru, at nokon kunne bu”, sitter middelaldrende menn og kvinner (se på de politiske partiene, på,interesseorganisasjonene på kulturinstitusjonene) å fordømmer de fordi de forlater bøgda. Sjøl tyter de middelaldrende om sine leiligheter på “steder det nesten ikke er turister”, drikker spennende vin og “oppdager” lamper i Colorado….. mens de tviholder på verv de har fordelt segimellom for årtider siden.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates