Sunday, February 24, 2008

Reduser på NOE!!!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg jubles det. Av flere grunner. (men kommer'n til Gråker snart?)
Folk bruker frivillig 50.000 bare i avskrivning på bil pr. år. Kom ikke å si at bilen er for dyr. Sier Jarle i SA-blekka.

Som jeg har sagt : da er det på tide å fjerne/redusere noen goder.

Renteavskrivinger? (spesiellt for hytte nummer to og tre til over 7 mill i .. juneimit)

AFP? Kun for slitæræne!

Barnetrygd?

Altfor billig (og overforbrukt?) legeordning/medisinordning?
(Og sett andre enn leger og lokalpolitikere til å styre med sykehusa).

La de militære - ikke SP og lokalpolitikere bestemme over den militære strukturen - MTBar fra mandal er skrekkens eksempel - 5 milliarder i dass for å redde et verft!! (Gud!! Gi de forstand!!!!!).

Uføretrygd? Ingen under 50 på uføretrygd, da gir man de opp. Ingen under 60 full uføretrygd, kun midlertidig. Man skal ikke gi opp folk!

Strengere innvandringsordninger (i USA jobber nesten alle "NN"innvandrerne, her i Norge sitter de på Grønland og spiser Chat).

For billig bensin( i forhold til 60tallet, kan man ta 15-20-25kr literen.)

Fjern matskatten på ekte oksekjøtt så slipper vi å spise gamle kuer - storfe som det kalles- fjern APSPtolltullet på matvarer.

Slutt å støtte hobbybønder og et gammeldags og kunstig oppdelt landbruk.(Onga stikker nå fra distriktene allikevel og det er vel en grense for hvor mange "gardsostar" man gidder å betale 267kr kiloen for?).

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates