Saturday, May 24, 2008

AP og FrP - to kulturkamerater.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg viser det seg at SA og AP mener FrP har den beste kulturpolitikken. Kulturmidlene skal ikke bare komme fra oven (dvs Oslo og Jens og Venna hans), men fra en samfunnsdugnad, som innvolverer næringsliv og de frivillige. Alså det motsatte av FolkeOpraen ved Jernbanestasjonen i Oslo.

Sarpsborg Arbeiderparti er på linje med FrP og Høyre:

På forhånd har ordfører Jan O. Engsmyr advart mot å tro at kommunen kan ta et slikt løft alene, og etterlyst realismen i prosjektet. Påpekningen er selvsagt på sin plass, for skal dette realiseres, må det være en dugnadsjobb for hele samfunnet. Oppskriften for en slik jobb har Bergby gitt oss.

Ullereng og Bergby delte så ut en kokebok for hvordan et godt kulturhus-prosjekt skal gjennomføres, og momenter som behovsanalyse, studieturer og driftsbudsjett er blant ingrediensene som gir godt resultat.

Både Høyre og Fremskrittspartiet vil i større grad satse på penger fra næringslivet og frivillig innsats i kulturlivet. (ANB)

Dette betyr jo det samme. Eller? Men studieturene bør gå til andre steder enn foppalland!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates