Friday, May 02, 2008

Det er forskjell på kommunær.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har noen spronge.

En analyse fra NTNU viser :

1. I grunnskolen “produserer” enkelte kommuner opptil 2,4 ganger mer skoletjenester enn de kommunene som kommer dårligst ut i undersøkelsen.

2. Innenfor pleie og omsorg er forskjellene mellom kommunene enda større. Den mest effektive kommunen hjelper tre ganger flere mennesker innenfor pleie og omsorgstjenesten enn den minst effektive kommunen.

3. Det nasjonale effektiviseringspotensialet anslås i følge forskerne til å ligge mellom ti og 15 prosent.

Mulige årsaker

Rapporten sier: “Disse analysene indikerer at høyt kommunalt inntektsnivå, stor partifragmentering og HØY SOSIALISTANDEL i kommunestyret er assosiert med lav effektivitet”.

Store kommuner er i gjennomsnitt mer effektive enn små kommuner. (den rødgrønne regjering vil ikke røre småkommunene – de som har sugerør inn i felleskapets kasse).

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates