Thursday, August 21, 2008

Æljen Knutt.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir'e plastikk...

Æljær gjennom det gamle æljtråkket ved bekken.


Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates