Thursday, August 12, 2010

Ta rotta på de som driver effektivt! NÅÅÅÅ! Hilsen LO.

Vyrde Lesar.

Private driver barnehager mer effektivt enn kommunen, driftstilskuddene, som arbeiderpartiet kaller "gaver",skal inndraes og penga beslaglegges. Nå skal man hevne seg på de som driver effektivt og lønnsomt, altså det motsatte av hvordan kommunene driver. De RødGrønne ser ut til å føre en politikk tuftet på misunnelse, skatteøkinger, distriktsoverføringer (hundrevis av milliarder i året) og redsel for nye tanker. Denne politikken er til skade for landet, akkurat som de RødGrønnes hat mot sentrale strøk.Er bondesubsidier gaver også?

I fjordstrøka vestafor skal man bruke fem milliarder på strømledninger fordi de er ... er ... vel, sammenlignet med Hardangerbrua, som bygges i samme område, er de mikroskopiske, og de synes knapt nok. Men de RødGrønne bryr seg ikke om at høyspenningsmaster går gjennom Årum og kloss innpå skoler (Grålum, Sandbakken ..) og boligområder i tettbygde strøk. På Årum har de kjempet mot kreftmastene i årevis, men det er i en cruise-og oppdrettsforurenset fjord på sørvestlandet høyspenten skal i jorda. Rart? Nei, hatet mot sentrale strøk en en grunnleggende del av den RødGrønne politikk, de har den helt inn i ryggmargen. De elsker subsidieland og småkommuner som tapper fellesskapet, men hater oss som klarer oss sjøl. Intet land i verden bruker mer penger på ulønnsomme distrikter enn Norge, alle oljepenga går dit og nå er snart olja slutt. Vi snakker om hundrevis av milliarder i året. Det er på tide å modernisere Møø-land, men det er jo forbudt!
SE Å FÅ REVET NER Æ GETT!!! Å ER KOMMUNEN HENNER???


MAKÆN TE SOMMLING!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates