Monday, June 11, 2007

Litt om utbygging (en start)

Sarpsborg

Over hele verden brøyter kulturfascistene seg fram, ikke i tanks, men i bulldozere, med velsignelse fra gintonnhikkpolitikre som synes det er såååå kjekt æsse, å vrimle med byggherrer fra Stutumland.

På nabotomta som før var en en eplehage/løkke/lite hus, skal nå det nå presses inn maXimalt med leiligheter for at utbyggerne skal kunne hente ut maXimalt med profitt. At Xtremfortettingen bryter med den gamle byggeskikken er det bare de uten ILLUSJONER som ser.

Xtremfortett, Xtremfortett, Xtremfortett er Arbeiderpartiet i Sarpsborgs mantra.

"Fortetningen" blir en miljøbelastning, og bygges uten hensyn til det gamle bomiljøet, margarinkasser som bryter fullstendig med det gamle bomiljøet godkjennes glatt av administrasjonen som ser ut til å ha en innebygget mistro til sine innbyggere.

" Vi har mistet mye av byens kulturarv allerede", sier David Sarkisjan. Profittjaget i den russiske hovedstaden har ført til at hundrevis av gamle og verneverdige bygninger har blitt revet. I Moskva er de blitt et tema, stillasene som plutselig dukker opp utenfor noen av byens mange verneverdige bygg. Når de kommer opp, er det allerede for sent å gjøre noe.

I Sarpsborg er det for sent når det står Betongbygg, eller NN eller nn på en plakat. Da kommer knusemaskinene for å rasere det historiske og estetiske og for deretter å smelle opp noe maginotlinjeaktig.

Det er den kompakte sentrumskjernen som gjør Ålesund til en jugendstilby. Nå er helheten truet. Her rives og fasadebevares det daglig, Men byer er MER enn fasader.

Det er tette bånd mellom politikere og næringsliv, sier Nn i Aftenposten. Mye tyder på at politikerne, som også har ansvar for at andre interesser skal være tilgodesett, ofte fungerer som utbyggerinteressenes forlengede arm. Så er også Ålesunds verne- og byformingsplan full av det uforpliktende og tøyelige ordet "bør", som nesten alltid tolkes til utbyggers fordel

Det er viktigere med Globalismens fettkokte kjøttkaker enn et estetisk Sarpsborg. Og skammens byggsak på Ise, viser oss at politikerne er som mange av byens fasader. De er falske ...

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates