Thursday, June 21, 2007

Samling på topp (eller i bånn).

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg samler man seg, og kanskje brytes den 100årige tradisjon. Det hadde ihvertfall vært sundt for demokratiet, for Sarpsborg, for innbyggerne og for Ap. Vil AP taAPe ?


Byrommene er festlig pyntet !

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates