Tuesday, August 30, 2011

Dei dyre distrikta og milliardar rett vest.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det mange kraftlinjer. Noen sier det er kreftkraftlinjer, men derom strides de lærde. De på Årum føler seg utrygge i sine hjem og vil ha mastene i jorda. da er det betryggende å vite at Kvam og Ulvik får mesteparten av de 100 millioner kronene til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen mellom Sima og Samnanger. De får altså 100 millioner pga estetikk. Men sånn er det. Hvis folk visste hva distrikta VIRKELIG kosta oss, så hadde det blitt ramaskrik og ikke skrik over ramadan. Men disse enorme summene er skjult og spredd over hele statsbudsjettet, men summen er nok godt over 100 milliarder i året.

http://energilink.tu.no/no/tunyhet.aspx?articleurl=http://www.tu.no/energi/article290138.ece

The Great Power-Line Cover-Up Vol. 1 : How the Utilities and the Government Are Trying to Hide the Cancer

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates