Sunday, May 28, 2006

OLJEPENGENE - til bønder..

Vyrde Lesar.

I er det mye elg for tiden, ikke bare i Skjeberg, men også på Bjørnstad. Sjøl traff jeg muligens en i Kurlandskogen her om dagen. På vei oppover luktet det plutselgelig (hrmmm ...) sterkt ammoniakk eller noe slikt, og på veien nedover hørte jeg noen som "kremtet" inne i skogen. Jeg tenkte på bjørn, men etter å ha ringt politiet og sjekket om de hadde noen bjørnevarsler fra Tune, så regnet jeg med at det var Elg Elgesen, som stod inni skogen og elget seg. Jeg var så sikker på at det var et stort dyr her oppe, at om jeg hadde truffet en skoleklasse, så ville jeg ha bedt de om å snu. Jeg traff desverre ingen med bikkje, sånn at jeg kunne ha spurt om bikkja oppførte seg rart og jeg har sjekket rundtomkring, men jeg har ikke funnet noen spor. Så kanskje det var innbildning?!

Æljebilde fra SA, den lokkale nyhetsformiddleren.


Kristin Halvorsen kjører ikke Suzuki Baleno (også kalt "Folkebilen"), men hun trives vistnok i den svarte LuxusMersja med Privatsjåfør. Kollektivtrafikk, nei det er for Kong Olav og valgkveget. Man venner seg fort til luxuslivet!

Finansministera (vi må være PK, husk at AP-Jens synes ilt om formannstittela i Frp) hadde en kronikk i dagsavisen for noen uker siden. Den var som sedvanlig på barnestadiepjattnivå ("det har tatt naturen milliarder av år å lage oljen og gassen i Nordsjøen" - kakle, kakle osv .....), men inne i det politiske pjattet finner vi noen faktaopplysninger som vi, valgkveget som ikke ferierer på Kuba, bør analysere og tenke litt på.

I 2006 skal vi bruke ca 66 milliarder oljekroner. Dette er nesten det dobbelte av hva vi brukte i 2001 (hvorfor hun sammenligner med 2001 og ikke 2005, vet jeg ikke), men la oss ta utgangspunkt i at vi i gjennomsnitt har brukt 35-40 (2006)milliarder av oljepenga pr år. Hver 12te budsjttkrone er nå en oljekrone. Hvorfor er vi da ikke rikere enn våre naboer? Hvorfor må vi betale bompenger? Hvorfor råtner skoler på rot? Hvorfor ligger eldre på tomannsrom? Hvorfor forfaller alle veier og kommunale eiendommer? Hvorfor har vi ikke verdens beste sykehus, universitet og skole? Svaret er enkelt, og kanskje overraskende.

Det er subsidienæringen, produsentene av "kortreist, ren norsk mat"(fagsjef for næringsutvikling i Norges Bondelag, Astrid Solberg, under konferansen "Jeg fant, jeg fant" på Bolkesjø i Telemark), den håpløst foreldede og bakstreberske primærnæringen som suger livskraften ut av oljeformuen. Helt siden oljeeventyrets start, er det denne næringen som har fått alle pengene som er brukt, og regnestykket er som følger : årlige utgifter i 2006-penger : 10 - 15 milliarder i direkte subsidiestøtte, 10 -15 milliarder i skjermingsstøtte og 17 milliarder i avlat (uhjelp). Ddette blir ca mellom 35 og 45 milliarder pr år. Så ikke nok med at vi har verdens dyreste mat, vi betaler også enorme summer for å få den produsert over statsbudsjettet.

Foreløpig, under den Rødgrønne regjering har primærnæringen grabbet til seg slik :

De får lavere eiendomsskatt.
De kan ansette polakker (leilendinger) hele året.
De kan flå hyttefolket gjennom "festetomtordningen (en middelaldersk leieordning)". Festetominstituttet skal opprettholdes for primærnæringen.
De får mer feriepenger til kuene og sauene.ja, til og med hjort skal nå få feriepenger.
Om de leier ut skogen til jakt, elva til fiske og utmarka til hytter og tjener grovt på dette, så regnes det ikke med i gårdsregnskapet (da kan man jo tape suppsiddier).

For å få ned overkapasiteten som bygget seg opp etter de store investeringene på 70-tallet, ble det innført melkekvoter. Man reduserte kapasiteten istedenfor å ta ut bruk. Melkebøndene har de siste 20 årene hatt langt større kapasitet enn de har kunnet utnytte. Og derfor har vi av distriktshensyn produsert mye dyrere produkter enn nødvendig, dumpet overskuddet på verdensmarkedet til dumpingpriser og ikke brydd oss om den tredje verden i det hele tatt.

Fra 1976 til 1997 kostet det norske landbruket skattebetalerne ca 500 milliarder (+ uhjelp) = billioner av kroner i overføringer og skjermingsstøtte. I den samme perioden fikk vi halvert antall bønder i Norge, og vi hadde den største folkeforflytningen fra distriktene til sentrale strøk. Så dagens suppsidiepolitikk er mislykket. Men vi tør ikke å trekke kunnskap av dette og fjerne resten av suppsidiebaronene. Bergensforskere sier helt tydelig at vi kan produsere like mye mat i Norge med halvparten så mange bønder. Men å gjøre noe med det? Nei, det får skure og gå til olja er tappet opp!

Hva er best for unga våre å arve, aksjeandeler i Philip Morris, McDonald's og Gillette og en antikvert bondenæring, eller en skole med verdens beste lærere? (Lett omskrevet etter Petter Stordalen, som mener de stor spørsmålene framover er knyttet til miljø, kunnskap og infrastruktur. )

U-Hjelp er avlat for et stengt marked (TRADE NOT AID), men humanitær hjelp fra humanitære organisasjoner, så som Røde Kors, SOS-Barnebyer, Redd Barna, Flyktningehjelpen og Kirkens nødhjelp er noe annet. Da er det rart at humanitære organisasjoner investerer innsamlede midler og penger fra spillavhengige, i aksjer. Og jeg som trodde de gikk til mat, medisiner og nødhjelp! Jommen kan man ta feil, men da skjønner jeg jo hvorfor vi oversvømmes at disse organisasjonstiggerne hver gang det skjer en katastrofe. Man kan jo ikke gå ut av aksjemarkedet hver gang det skjer en sultkatastrofe i Afrika. Så da så.

Det er forøvrig rart at disse humanitære, private organisasjonene kan drive humanitær hjelp på vegne av den norske stat, (for det er jo det de gjør!), men de kan ikke drive sykehjem, skoler eller noe som Fellesforbundets medlemmer er innvolvert i?


Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates