Saturday, July 28, 2007

Olav den grusomme og arierne i SP.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er dette toppinnslaget i e-SA, men har ikke Olavsdagene begynt ?

De 150 medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal bruke august på å finne ut hva de synes om forslagene til nye regler for verdenshandelen i landbruksvarer og industriprodukter. WTOs generalsekretær Pascal Lamy formaner medlemmene til å møte vel forberedt. "Vi har kommet langt og avstanden som gjenstår er ikke veldig stor", sa han til WTO-ambassadørene i Genève denne uken.

Men det begynner å bli vanskelig å holde oversikt over alle innspurtene, som har vist seg å ikke holde helt til mål. Toppmøter i 2003 og 2005 resulterte i sammenbrudd. For nøyaktig ett år siden ble nekrologene for hele forhandlingsrunden skrevet, men forhandlerne nektet å legge seg i ro.

De største hindrene er utviklingslandenes krav om å få eksportere landbruksprodukter til industrilandene, mens de rike landene vil ha bedre markedsadgang for sine industriprodukter i fattige land. Industriland som Norge, USA og EU kvier seg for å avskaffe landbrukssubsidiene sine.

WTO-ambassadørene får med seg lekse hjem i ferien. Forhandlingslederne på landbruk og industrivarer har lagt frem nye forslag, og i september vil Lamy ha svar.

Allerede denne uken ble det klart at svarene kan sprike. USA ga uttrykk for at forslagene om industriprodukter ikke går langt nok. USAs ambassadør Peter Allgeier sa til nyhetsbyrået AP at forslaget ikke gir den storstilte markedsadgangen både USA og de fattige landene trenger.

Brasil og India, som målbærer utviklingslandenes syn, sa at forslaget vil gi dype kutt i disse landenes beskyttelse, for å tilfredsstille de rike landenes behov.

Senterpartiet VET at u-land ikke trenger handel men almisser. Det er jo noe som alle vet (unntatt u-landa da)(for de vet jo ikke sitt eget beste)(og så er det jo mange ikke-hvite som bor der)(og vi som vet best(SP)er jo ekte ARIERE å greier å greier).

Roger Larsen

1 comment:

  1. It's so nice for me to have found this blog of yours, it's so interesting. I sure hope and wish that you take courage enough to pay me a visit in my PALAVROSSAVRVS REX!, and plus get some surprise. My blog is also so cool! Don't think for a minute that my invitation is spam and I'm a spammer. I'm only searching for a public that may like or love what I write.

    Feel free off course to comment as you wish and remember: don't take it wrong, don't think that this visitation I make is a matter of more audiences for my own blogg. No. It's a matter of making universal, realy universal, all this question of bloggs, all the essential causes that bring us all together by visiting and loving one another.

    You must not feel obliged to come and visit me. An invitation is not an intimation. Also know that if you click on one of my ads I'm promised to earn a couple of cents for that: I would feel happy and rewarded (because I realy need it!!!) if you did click it, but once again you're totaly free to do what ever you want. I, for instance, choose immediatly to click on one of your ads, in case you have them. To do so or not, that's the whole beauty of it all, however, blogocitizens must unite also by clicking-help eachother when we know cybermegacorporations profit from our own selfishness regarding to that simple click.

    I think it's to UNITE MANKIND that we became bloggers! Don't see language as an obstacle but as a challenge (though you can use the translater BabelFish at the bottom of my page!) and think for a minute if I and the rest of the world are not expecting something like a broad cumplicity. Remenber that pictures talk also. Open your heart and come along!!!!!

    ReplyDelete

Amazon Associates