Monday, January 21, 2008

Kladd om de sosiale rom.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir man straffet for privvat insjiativ!

Byens sosiale rom består av mer en Tørje, uansett hva byarkitekten måtte mene. Byens sosiale rom bestod av utallige småløkker og eplehager som byens politikere systematisk og villet har styrt blokkbebyggelsen til. De kaller det ”å bygge byen innover – jeg kaller det Xtremfortetting. Det nærsosiale rom (kom ned til Nye Tindlundvei Jakobsen- så skal jeg vise deg en ”bygging innover” som totalt overser barn – her er trangt med utsikt inn i naboens kjøkken? Og ellers BILEN, BILEN, BILEN!), der barn skal kunne være alene fra de kan stabbe, er rasert, ødelagt, omtrent ikke tilstede lenger. Det grønne er lagt under asfalt, trærne er rasert vekk (både på St. Marieplass (i Østre) og på Tørje. Trærne var vistnok i veien (akkurat som barna) er i bykjernen.

Trafikkstyring vil også skape sosiale rom, og i Sarpsborg har man så vidt jeg vet, aldri sett på trafikkstyring som et middel til å oppnå sossiale rom. Trafikkstyring betyr at man setter farten ned i ALLE boligområder til 30 km i timen, dette vil gjøre miljøet og de sosiaile rom bedre. Trafikkstyring betyr at man tar grep styrer trafikken utenfor boligdelene av Sarpsborg. Det skal være to veier over Glomma. Den ene over sannesund, den andre over Sarpr (fossen). Ved sarpsr bør all trafikk styres slik at den flyter best mulig. Og da er første steg på veien : steng utkjørselen fra Kirkegata (alså veien fra B-porten). Hjelper dette på køgliden ? lenger grønnlysperioder (rykkognapp fører til større køer).

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates