Monday, January 07, 2008

Matte - to pluss to er fem? Nei! Det er krigåfredåsånn.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg fikk ranerne samfunnsstraff fordi de angra på det planlagte ranet av en dame. BRA ALSÅ!

På UiO (Universitetet i Oslo) gikk 250 studenter opp til matteeksamen, 50% (halvparten , 125) strøk, INGEN (NULL) fikk a og 10 fikk B og resta fikk sånn ca bestått under tvil (men de kan mye om krigogfredogfinnemeisjælåstemmeSVåsånn?). Bøkene de brukte som pensum var fra 1981 (de var alså eldre enn studentene), og det var mange regnestykker om potitter. Pottitlandet lar onga regne på pottittavlingene fra 70tallet når det skal oppnåes matteforståelse. Jens (sosialøkonomen?) Stasminister gikk på Måntesårriskole da han var liten, hadde døm mye matte der montro? Og hu derre SV-dama (løgnerinnen - HUN HAR IKKE GÅTT AV!!), hvilken utdannelse har hu egentlig? For det er jo hennes (og SV-partiets) skole vi ser i dag. Koshje skolen. Innholdet i skolefagene har SV bestemt, vedlikeholdet av skolen har AP tatt seg av. Er de stolte? Da er det godt vi har statssubsierte bønder. 40 milliarder i året, det er da egentlig ingenting, omtrent hele oljefondsavkastingen bare. Og det er jo bønder dette landet trenger, ikke mattematikere, ikke rikinger (alså sånne som lykkes med bisniss!!), og heller ikke sånne som Fredriksen ... pell deg ut av teaterkafeen ...

Roger Larsen

PS : Staten flyttet blandt annet sjøfartsdirektoratet ut av Oslo. De dro til Regnland, Haugesund. 38 av de ansatte pendler ukentlig til Haugesund. Er dette miljøSTATEN, miljøSTATSMINISTEREN, den rødGRØNNE regjering verdig? Ville det ikke være mindre miljøbelastende å opprette en avdeling i Oslo?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates