Wednesday, March 05, 2008

Venna til Jens og melkekartonger.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Barneombudet som ikke hopper når Jens (og venna til Jens) sier HOPP! skal fortsatt taes rotta på. Nå har den nye barneministeren bestemt at man ikke skal ansette nummer to på søknadslista (der står nemlig Hjermann), men utlyse stillingen pånytt. De vil nemlig ha en lydig kanin som HOPPER når jens (og venna til jens) sier HOPP!

Den politiske nepotisme er ikke død.

Noen er sinna på langebiler i SA, her er min mening :

Såvidt jeg har skjønnt er det kun på spesielle veier slike "kjøretøy" kan kjøre. Og så vidt jeg har skjønnt er en av fordelene med disse "kjøretøyene" at de tar en hel togkontainer i et jaffs, slik at logistikken bli enklere.

Den eneste måten å slippe transport av "ting" på, er å handle færre ting. Ikke kun klær, det gjelder også oss "gutta" som handler på Claesohhlson og bilteema og "verktøy" på LIDL. Hva skal man egentlig med 4 bormaskiner (eller var det 5 min far hadde ?)

Det er forøvrig utslipp i den øverste atmosfære (tilogmed vanndamp) som er den virkelige trusselen mot oss (ikke mot kloden, den klarer seg den). Om man tror at de 4-5% av de samlede CO2 utslipp (dette skal visstnok være den menneskeskapte delen av utslippene) smelter isen på polene, så må man jo bruke mye pæng på å få de ned. Om man er mer intrisert i lokal (barn med astma) forurensing, så bør man sette ned fartsgrensene, gjøre veiene rene oftere, forby piggdekk, forby "bråkedekk" og "bråkeasfalt", stenge Rygge og bygge to traseer for tog der det bor folk.

Å brette melkekartonger er bare *TULL*.

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates