Friday, November 04, 2016

CROWS (CommonRemotelyWeaponStation) .

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg lagde vi komfyrer og barberblader og kjøleskap og frysedisker ... men ente noe sånnt!

CROWS (CommonRemotelyWeaponStation) - Kongsberg har allerede levert 10000 til USA. Utviklingen av systemene skjer på Kongsberg, produksjonen i USA,. Og Konsberg har greid å få prisen ned fra to millioner, til en million. Vi er flinke.Fra Teknisk Ukeblad (som man bør abbonnere på!) :


Trengte mer slagkraft.

Amerikanske pansrede personellkjøretøy kommer til kort i et eventuelt møte med russiske motparter.
Det var en av lærdommene som ble trukket i den amerikanske hærledelsen etter å ha studert den russiske invasjonen av Ukraina. Alarmen gikk, og etter en hurtiganskaffelse har US Army nå mottatt den første Stryker-prototypen med en 30-millimeter maskinkanon plassert i et ubemannet tårn. Tårnet lages avKongsberg Protech Systems.

Divisjonssjef Pamela Willgohs forteller at dette er det førstekontrakt og første leveranse av det fjernstyrte tårnet med betegnelsen MCT-30.

- Vi begynte denne satsingen i 2009 da vi så en gryende trend mot ikke bare ubemannede våpenstasjoner, men også ubemannede tårn. Det er absolutt store muligheter innenfor dette området. Foreløpig oppgraderes det kun forén av ni Stryker-brigader. Blir dette en suksess, håper og tror vi at US Army kjører prosjektet videre i de øvrige styrkene, sier Willgohs.

Rullet ut i Detroit.

Stryker er en familie pansrede personellkjøretøy (PPK) som den amerikanske hæren har benyttet siden 2002. I dag har Stryker 12,7-millimeter maskingevær montert i en fjernstyrt våpenstasjon, nærmere bestemt en Protector RWS fra Kongsberg.

Kongsberg har levert over 17.000 fjernstyrte våpenstasjoner til 17 nasjoner siden 2001, en majoritet av disse er til det amerikanske forsvaret gjennom de ulike CROWS-programmene (Common Remotely Operated Weapon Station) i snart ti år.

Den oppgraderte Stryker-vogna har fått betegnelsenXM1296Infantry Carrier Vehicle - Dragoon. I tillegg til mer slagkraft har vogna fått oppgradert drivlinje og vognkommandørstasjon.
Med den nye kanonen blirStryker-vognene i stand til å bistå med nedholdende ild på dobbelt så lang avstand som i dag.

Den første av åtte testenheter ble rullet ut fra General Dynamics Land Systems-hovedkvarteret i Sterling Heights like nord for Detroit sist torsdag.

Til Europa.

General Daniel B. Allyn, som er visestabssjef i den amerikanske hæren, snakket under overrekkelsen om bakgrunnen for hasteoppgraderingen.

- Mens vi var opptatt i Irak og Afghanistan foretok Russland en rekke vesentlige materielloppgraderinger. Våre ledere i Europa fastslo at eksisterende Stryker-vogner kan utsette soldatene våre for en uakseptabel stor risiko, uttalte generalen.

For å tette det som hadde oppstått av såkalt capability gap ble det i mars 2015 iverksatt et prosjekt for å øke slagkraften på disse PPK-ene.I desember samme år ble det klart at General Dynamics Land Systems valgte Kongsbergs Protector Medium Caliber Turret (MCT-30) til Stryker-oppgraderingen. Kontrakten ble inngått i januar i år. I Kongsberggruppens årsrapport for 2015 betegnes dette som et svært viktig gjennombrudd for systemet og som bidrar til gode utsikter for konsernets forsvarsvirksomhet. Allerede i mai 2018 skal de første operative vognene fraktes til Europa og utplasseres hos 2nd Cavalry Regiment.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates