Saturday, August 19, 2006

Trange tomter og "the hottest fembot in history"

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er noen glade for at Rygge ser ut til å utvikle seg til et støyhelvete. For det blir det, og Sarpsborg får støy, lys og giftige gasser rett ned i hue fra 0600 til 2400. Men det vil lette pendlernes reiser, for jernbanen må jo legges til Rygge og den vi da frigjøre masse tomteplass i Moss sentrum. Fjerne masse trafikk og forurensing, så Mossingene vil muligens få det bedre. De ligger jo ikke rett under inn/utflyvingstraseen som oss i Sarpsborg. Ja for plolitikerne skal vel følge saken helt igjennom. Plolitikere blir de : Nå var det noen som LO .... om de ikke følger opp.

Trange hus, trange tomter og høy profitt ? Med kommunal velsignelse ?

"Det bør stilles krav om minst 50 kvm uteoppholdsareal pr. bolig i prosjekter med mer enn 5 boliger. Sandlekeplass maks 50m fra bolig bør ha min. areal på 250 kvm i prosjekter med mer enn 5 boliger."

Legg til noen biler her, og hva er det plass til da ?


Posted by Picasa Roger Larsen

ps: fembotten(Daryl Hannah as Pris, a "basic pleasure model" in Blade Runner (1982))


No comments:

Post a Comment

Amazon Associates