Sunday, January 07, 2007

Byutvikling eller byavvikling ?

Vyrde Lesar.

I er det utlyst stillinger i "byutvikling". Det må være en skrivefeil, de mener vel byavvikling ? Og det trenger de jo ingen nyansettelser for ? Betongkasser hulter til bulter kan da umulig være noe man trenger utdannelse til å sette opp.

Og rive småhusbebyggelse gjør men jo med bulldozere. Det er jommen mye rart her i verden gett.

Det viser seg at jenter som jobber på Borregaard har 100% stillinger. Også de som jobber skift. Kanskje Borregaard mener at jenter er en like viktig ressurs som menn? Da er det annerledes i Sarpsborg kommune. For der er jentene bare kjærringær å sånnt, med 8 eller 9,1 eller 11 eller 17,8% stilling.

Rart hva de får til i det private næringsliv gett! Men det har vel noe med innstilling å gjøre!

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates